Bonificacions CO2

Com bé sabeu, aquest 2020, serà el primer any que meritarà el nou
impost de CO₂ de la Generalitat de Catalunya, un impost copiós per el nostre vehicle.

En aquests últims mesos, la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH) i altres entitats i actius del sector, han aconseguit fer entrar en raó a la Generalitat de Catalunya, i s’han aconseguit exempcions per l’impost de CO₂.

En el cas dels vehicles amb matrícula H, queden exempts per la mateixa naturalesa i declaració patrimonial que comporta la H.

En el cas dels vehicles clàssics majors de 30 anys, en quedaran exempts, segons criteris establerts per la FCVH i Generalitat. Aquests criteris (Vehicle amb més de 30 anys, Estat general del vehicle òptim o en procés de restauració, donat d’alta…..), hauran d’estar expressats i signats per una entitat certificadora en els documents estandarditzats de la FCVH.

Ens és motiu d’alegria comunicar-vos, que MCB ha aconseguit ser una de les entitats certificadores, la E201, i per tant, un servei més, que oferirà MCB als socis.

Una de les condicions que la FCVH imposa als propietaris dels vehicles, per gaudir de la exempció, és estar associat a una de les entitats certificadores per tal d’iniciar l’expedient.

Per tal de poder tramitar les exempcions del 2020, ho hem d’accelerar tot bastant.

És per aquest motiu, que us demanem, que, per tal de poder-vos beneficiar aquest 2020 de les exempcions, ens feu arribar la butlleta d’alta i formalitzeu la quota d’associat, de 20 €, via ingrés al número de compte de l’entitat i en concepte ALTA + Nom i Cognoms

Estar associat és un dels requisits. Quan tinguem informació de les taxes i preus dels certificats us ho anirem fent saber.

Atentament

La Junta, Barberà de la Conca, 2 de desembre de 2020