Bonificacions CO2

Com bé sabeu, aquest 2020, serà el primer any que meritarà el nou impost de CO₂ de la Generalitat de Catalunya, un impost copiós per el nostre vehicle.

En aquests últims mesos, la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH) i altres entitats i actius del sector, han aconseguit fer entrar en raó a la Generalitat de Catalunya, i s’han aconseguit exempcions per l’impost de CO₂.

En el cas dels vehicles amb matrícula H, queden exempts per la mateixa naturalesa i declaració patrimonial que comporta la H.

En el cas dels vehicles clàssics majors de 30 anys, en quedaran exempts, segons criteris establerts per la FCVH i Generalitat. Aquests criteris (Vehicle amb més de 30 anys, Estat general del vehicle òptim o en procés de restauració, donat d’alta…..), hauran d’estar expressats i signats per una entitat certificadora en els documents estandarditzats de la FCVH.

Ens és motiu d’alegria comunicar-vos, que MCB ha aconseguit ser una de les entitats certificadores, i per tant, un servei més, que oferirà MCB als socis.

Una de les condicions que la FCVH imposa als propietaris dels vehicles, per gaudir de la exempció, és estar associat a una de les entitats certificadores per tal d’iniciar l’expedient.

És per aquest motiu, que us demanem, que, per tal de poder-vos beneficiar aquest 2020 de les exempcions, ens feu arribar la butlleta d’alta i formalitzeu la quota d’associat, de 20 €, via ingrés al número de compte de l’entitat i en concepte ALTA + Nom i Cognoms

Preu per vehicles: 35€ (Inclou Taxa FCVH i els costos de gestió de MCB)

Atentament

La Junta, Barberà de la Conca, 2 de desembre de 2020