Carta Benvinguda

Benvolguts i Benvolgudes,

Ens plau comunicar-vos que l’Associació Motor Clàssic Barberà(MCB) ja és una realitat i que té el número 67649 de registre del registre d’entitats del departament de justícia de Catalunya i també el seu CIF corresponent davant del departament d’hisenda.

Una associació que feia anys que treballavem pel seu neixament com una forma d’expresar la seriositat de la feina d’aquests últims anys i la passió de molts Barberencs i Barberenques en vers els vehicles de col.lecció!

I per tant, tot allò que portavem fent aquests anys, Festa de la Benzina, Participació al Patge reial i als reis, Tractors pel Trepat, Riuada Solidària i moltes més, ja seran sota la firma, de Motor Clàssics Barberà.

I seguirem treballant com fins ara per la promoció del vehicle clàssic com a quelcom que entenem vinculat a la cultura, patrimoni i d’història industrial mundial.

Però no podem ometre, que l’associació també ha esdevingut realitat en un dels moments més delicats pel que fa a la nostra afició i el motiu de ser de l’Associació. Com bé sabeu, aquest 2020, serà el primer any que meritarà el nou impost de CO₂ de la Generalitat de Catalunya, un impost copiós per el nostre vehicle.

En aquests últims mesos, la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH) i altres entitats i actius del sector, han aconseguit fer entrar en raó a la Generalitat de Catalunya, i s’han aconseguit exempcions per l’impost de CO₂.

En el cas dels vehicles amb matrícula H, queden exempts per la mateixa naturalesa i declaració patrimonial que comporta la H.

En el cas dels vehicles clàssics majors de 30 anys, en quedaran exempts, segons criteris establerts per la FCVH i Generalitat. Aquests criteris (Vehicle amb més de 30 anys, Estat general del vehicle òptim o en procés de restauració, donat d’alta…..), hauran d’estar expressats i signats per una entitat certificadora en els documents estandarditzats de la FCVH.

Ens és motiu d’alegria comunicar-vos, que MCB ha aconseguit ser una de les entitats certificadores i per tant, un servei més, que oferirà MCB als socis.

Desitjant, ben aviat, poder retrobar-nos i comentar aquestes coses de forma presencial, amb els nostres clàssics i amb un bon esmorzar.

Atentament

La Junta, Barberà de la Conca, 2 de desembre de 2020