Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

El propòsit d’aquest avís legal és informar als usuaris de www.motorclassicsbarbera.cat, domiciliada al C. MAJOR 12 de Barberà de la Conca(Tarragona), i que la raó social responsable del tractament és Associació Motor Classics Barberà(en endavant MCB), i de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de manera lliure i voluntària.

MCB posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari on-line i acceptar-lo de manera expressa.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o d’alta com a soci del club.

El destinatari de la informació és MCB i no seran cedits a cap tercer, llevat en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si al MCB estem tractant les seves dades personals i, per tant, té dret a accedir a les mateixes, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

En el cas del formulari d’alta de soci, tots els camps del formulari s’han d’omplir obligatòriament per poder fer efectiva la seva sol·licitud, mentre que en el formulari de contacte on-line són d’obligada complimentació els camps NOM i E-MAIL.

La web ha adoptat les mesures de caire tècnic i organitzatiu necessàries segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i, per tant, no se salven de possibles intromissions il·legals i indegudes, que NO serien responsabilitat de MCB, ja que l’entitat ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

La web utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de manera automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

La web de MCB farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. Això no obstant, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular de les mateixes, d’aquí que si hi ha alguna modificació de les dades, l’usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que s’ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació i compliment d’aquestes condicions les parts se sotmeten als jutjats i als tribunals competents.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS D’ÚS

Associació Motor Clàssics Barberà, G-01730464, amb domicili al carrer major 12 de Barberà de la Conca(Tarragona), mail info@motorclassicsbarbera.cat posa en coneixement seu que disposa de les seves dades de carácter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat General d’Administració.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació entre el titular de les dades i el responsable del tractament, i aquesta informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació club/soci o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

Així mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació sobre les nostres novetats. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic info@motorclassicsbarbera.cat.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’exclusiva finalitat de poder fer efectiu el nostre servei com a club i realitzar la facturació del mateix.

El destinatari de la informació és MCB i no seran cedits a cap tercer, excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres raons, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat per la qual van ser lliurades, així com a retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrónica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen en aquest cas per la tipología de dades i tractament de les mateixes.